ประกาศกฎข้อบังคับ การขายสินค้ากิฟฟารีน ผ่านช่องทางออนไลน์

ประกาศกฎข้อบังคับ การขายสินค้ากิฟฟารีน ผ่านช่องทางออนไลน์ , สั่งสินค้ากิฟฟารีน ออนไลน์, ข้อบังคับสำหรับการขายสินค้าออนไลน์, ข้อบังคับจำหน่ายสินค้ากิฟฟารีน ออนไลน์, อาหารเสิรมกิฟฟารีน, สมัครสมาชิก กิฟฟารีน, ประโยชน์ของสมาชิก กิฟฟารีน

 

ประกาศกฎข้อบังคับ การขายสินค้ากิฟฟารีน ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ประกาศข้อบังคับ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เนื่องด้วยทาง บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้มีระเบียบข้อบังคับในการจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน์ ได้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป) ดังนั้นทางเว็บไซต์ giffarineshoponlinebykate.com จึงใคร่ขอเรียนให้คุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฎิบัติ ดังนี้ : Read more