น้ำมันรำข้าว แจ้งปรับราคา น้ำมันรำข้าวกิฟฟารีน

น้ำมันรำข้าว กิฟฟารีน โอรีซา,ปรับราคาน้ำมันรำข้าว กิฟฟารีน

น้ำมันรำข้าว แจ้งปรับราคา น้ำมันรำข้าวกิฟฟารีน โอรีซา Giffarine ORYZA RICE BRAN OIL ( น้ำมันรำข้าว สำหรับทอด ปรุงอาหาร )

สืบเนื่องมาจากราคาต้นทุนของวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้ามีการปรับขึ้นราคา ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาสินค้าดังกล่าว คือ น้ำมันรำข้าวกิฟฟารีน ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาการปรับราคาให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด โดยจะเริ่มปรับราคา ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป Read more